Volikiri iseteeninduse kasutamiseks

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Volitaja

Kui Kliendiks on kaas- või ühisomanikud, siis isikukoodi/registrikoodi ei märgita.

Kaas- või ühisomanikud ja seaduslikud esindajad

Kaas- või ühisomanike andmed või Kliendi seaduslik(ud) esindaja(d) või esindaja(d) volituse alusel

Kaas- või ühisomanik või seaduslik esindaja 1

Kaas- või ühisomanik või seaduslik esindaja 2

Kaas- või ühisomanik või seaduslik esindaja 3

Volitatud esindaja puhul tuleb volikirjale lisada volitusi tõendav dokument.
VOLITAB järgmisi volikirjas nimetatud isikuid kasutama Kliendi nimel AS Tallinna Vesi iseteenindust, mis on seotud eelnevalt nimetatud Tarbimiskohaga, järgmistes rollides:

Haldurid (Kliendi määratud esindaja)

Kohustuslik

Haldur 1

Haldur 2

Haldur 3

Juriidilist isikut volitades saab õigused juriidilise isiku seaduslik esindaja. Vajadusel märkida lisaks juriidilise isiku töötaja andmed, keda konkreetselt lisaks juriidilisele isikule volitatakse (näiteks haldusfirma ja tema töötaja (halduri) andmed)

Kasutajad

Kohustuslik

Kasutaja 1

Kasutaja 2

Kasutaja 3

Rollid AS Tallinna Vesi iseteeninduses

1. Omanik/Klient - Tallinna Vee lepinguline klient/Kliendi seaduslik esindaja, kes pääseb ITB-s ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Ühtlasi saab volitada teisi isikuid ja määrata kasutajaid.

2. Haldur (nt haldusfirma esindaja või muu Kliendi määratud esindaja) - pääseb ITB-s ligi kõikidele dokumentidele ja saab kasutada kõiki funktsioone. Haldur ei saa omanike eemaldada. Ta saab volitada ainult uusi (ITB) Kasutajaid ning samamoodi neid eemaldada.

3. Kasutaja (nt haldusfirma haldur) - saab esitada veenäite ning näha ja maksta arveid. Kasutaja ei pääse ligi lepingu infole ega näe tarbimiskohaga seotud/volitatud teisi isikuid.

Kinnitan, et oman Kliendi, esindaja ja volitatavate isikute nõusolekut andmete edastamiseks

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata