Avaldus teenuslepingu lõpetamiseks või peatamiseks

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Palun lõpetada/peatada veevarustuse ja/või heitvee ärajuhtimise teenuse ostu-müügi leping.

Seoses teenuslepingu lõpetamise/peatamisega palun:

Sulgeda vesi peakraanist:
Eemaldada veearvesti:

Kinnistu/elamu uute omanike kontaktandmed

Täitke ainult siis, kui omanik vahetub.

Taotluse esitaja andmed

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata