Lisaarvesti paigaldamise avaldus

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Soovin lisaveearvestit, mille paigaldab AS Tallinna Vesi. Olen nõus tasuma veearvestiga seotud kulud vastavalt kehtivale hinnakirjale1. Teatan pea- ja lisaveearvesti näidud vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.

Taotleja andmed

Allkirjastamine


1 Esmane paigaldamine 16,29 € (+KM); veearvesti hooldamine ja taatlemine (iga viie aasta tagant) 13,44 € (+KM)

AS-il Tallinna Vesi on õigus muuta kehtivat hinnakirja ning tagasiarvestuse tingimusi.

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata