Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Kinnistu aadress

Kinnistu omanik

Volitatud isik (vajadusel)

Kinnistu andmed

Kohustuslik

Kinnistul asuvad või läbi kinnistu saavad teenust järgmised ärikliendid

Lepingulised teenused

Kohustuslik

Arveldusperiood

Kohustuslik
1 võimaldatakse erakliendile (eramu)

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid

Taotleja andmed

Allkirjastamine

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata