Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Kinnistu aadress

Kinnistu omanik

Volitatud isik (vajadusel)

Kinnistu andmed

Kohustuslik

Kinnistul asuvad või läbi kinnistu saavad teenust järgmised ärikliendid

Lepingulised teenused

Kohustuslik
* Täidetakse, kui on tegemist ehitusaegse teenuse tarbimisega

Arveldusperiood

Kohustuslik
1 võimaldatakse erakliendile (eramu)

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid

Taotleja andmed

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata