Tehniliste tingimuste taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Liituva kinnistu katastritunnus ja aadress

Ehitise tüüp

Kohustuslik

Liitumise tüüp

Kohustuslik

Tehniline info

Kavandatav tarbimine kinnistul/planeeringualal

Veevarustus
l/s
m3/ööp
l/s
l/s
Kanalisatsioon
l/s
m3/ööp
l/s
l/s

Taotlusele lisatud dokumendid

Liituja

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata