Liitumistaotlus

* Tärn tähistab kohustuslikku välja

Liituva kinnistu aadress

Kasutusotstarve

Kohustuslik

Kinnistu omanik või kaasomanikud

Kinnistu kaasomandi korral volitatud esindaja

Liitumise tüüp

Kohustuslik

Teenuslepingu sõlmimise info

Kinnistu veevarustuse ja/või kanalisatsiooniteenuste leping sõlmitakse alates AS-i Tallinna Vesi inspektori poolt ülevaatuse aktis märgitud teenuse kasutamise alguse kuupäevast ning veemõõtja näidust.

Arveldusperiood

Kohustuslik

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid

Taotleja andmed

Sisselogitult saate avalduse otse klienditeenindusele saata