Lugupeetud kliendid,
ID-kaardi teenuse vea tõttu ei ole hetkel võimalik Google Chrome veebilehitsejaga meie iseteeninduskeskkonda sisse logida ID-kaartidega, mis on väljastatud alates detsember 2018. Palume sisselogimiseks kasutada alternatiivset veebilehitsejat (näiteks Internet Exploreri või Mozilla Firefox).
AS Tallinna Vesi

Volikiri kaasomanikele

Käesolevaga volitame


Sõlmima ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumislepingut ning veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste lepingut kinnistule aadressiga

Omanik 1

*
*

Omanik 2

Omanik 3

Omanik 4

Omanik 5


Palume avaldus kõikide kaasomanike poolt allkirjastada kas digitaalselt või paberil ja saata e-postiga tvesi@tvesi.ee või postiga Ädala 10, 10614 Tallinn.