Lugupeetud kliendid,
Nüüd on võimalik näitusid teatada ka meie mobiilirakendusega, mis on saadaval nii Apple kui ka Androidi rakenduste poodides.
AS Tallinna Vesi

Volikiri kaasomanikele

Käesolevaga volitame


sõlmima ühisveevärgi ja kanalisatsoooniga liitumislepingut ning veevarustuse ja/või kanalisatsiooniteenuste lepingut kinnistule aadressiga ning täitma kõiki lepingutst tulenevaid kohustusi.

Omanik 1

*
*

Omanik 2

Omanik 3

Omanik 4

Omanik 5


Palume avaldus kõikide kaasomanike poolt allkirjastada kas digitaalselt või paberil ja saata e-postiga tvesi@tvesi.ee või postiga Ädala 10, 10614 Tallinn.