Lugupeetud kliendid,
Nüüd on võimalik näitusid teatada ka meie mobiilirakendusega, mis on saadaval nii Apple kui ka Androidi rakenduste poodides.
AS Tallinna Vesi

Volikiri kaasomanikele

Käesolevaga volitame


Sõlmima ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumislepingut ning veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste lepingut kinnistule aadressiga

Omanik 1

*
*

Omanik 2

Omanik 3

Omanik 4

Omanik 5


Palume avaldus kõikide kaasomanike poolt allkirjastada kas digitaalselt või paberil ja saata e-postiga tvesi@tvesi.ee või postiga Ädala 10, 10614 Tallinn.