Lugupeetud kliendid,
ID-kaardi teenuse vea tõttu ei ole hetkel võimalik Google Chrome veebilehitsejaga meie iseteeninduskeskkonda sisse logida ID-kaartidega, mis on väljastatud alates detsember 2018. Palume sisselogimiseks kasutada alternatiivset veebilehitsejat (näiteks Internet Exploreri või Mozilla Firefox).
AS Tallinna Vesi

Kastmisvee tagasiarvestuse avaldus

Palun võimaldada aia kastmiseks kasutatud vee kanalisatsioonitasu tagasiarvestust AS Tallinna Vesi poolt määratud tingimustel ja suveperioodil, mis langeb kokku minu lepingulise näiduteatamise sagedusega. Kinnitan, et olen näite teatanud lepingus ettenähtud korras.

Palun valige tagasiarvestuseks Teile sobivaim variant

Taotleja andmed
* Esmane paigaldamine 16,29 € (+ KM); veearvesti hooldamine ja taatlemine (iga viie aasta tagant) 13,44 € (+ KM)
AS-il Tallinna Vesi on õigus muuta kehtivat hinnakirja ning tagasiarvestuse tingimusi.