Lugupeetud kliendid,
ID-kaardi teenuse vea tõttu ei ole hetkel võimalik Google Chrome veebilehitsejaga meie iseteeninduskeskkonda sisse logida ID-kaartidega, mis on väljastatud alates detsember 2018. Palume sisselogimiseks kasutada alternatiivset veebilehitsejat (näiteks Internet Exploreri või Mozilla Firefox).
AS Tallinna Vesi

Tehniliste tingimuste taotlus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Liituva kinnistu aadress

Ehitise tüüp*

Tehniliste tingimuste taotleja või volitatud isik

Arve saaja (palume täita juhul kui andmed erinevad taotleja andmetest)

Liitumise tüüp*Tehniline info

Planeeritav tarbimine

Olemasolev tarbimine

Veevarustus Kanalisatsioon
l/s l/s
l/s l/s
l/s l/s

Uued liitumisandmed

Veevarustus Kanalisatsioon
l/s l/s
l/s l/s
l/s l/s

Kinnistu

m2

Planeeritav liitumise aeg

Tehniliste tingimuste taotlemise eesmärk

Taotlusele lisatud dokumendid