Lugupeetud kliendid,
Nüüd on võimalik näitusid teatada ka meie mobiilirakendusega, mis on saadaval nii Apple kui ka Androidi rakenduste poodides.
AS Tallinna Vesi

Liitumistaotlus

Liituva kinnistu aadress

Kasutusotstarve*

Kinnistu omanik või kaasomanikud

Kinnistu kaasomandi korral volitatud esindaja

Liitumise tüüp*

Teenuslepingu sõlmimise info

Kinnistu veevarustuse ja/või kanalisatsiooniteenuste leping sõlmitakse alates AS-i Tallinna Vesi inspektori poolt ülevaatuse aktis märgitud teenuse kasutamise alguse kuupäevast ning veemõõtja näidust.

Arveldusperiood*

Arved saata*

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid

 

Taotleja andmed